Tabáková mládež

V populaci České republiky bylo v roce 2022 celkem 24,4 % kuřáků různých druhů tabákových výrobků. Téma prevence kouření je tedy stále aktuální. O to více, když největší procento kuřáků začalo s kouřením ve věku 15–19 let (59,1 %).

Výsledky výzkumů Státního zdravotnického ústavu a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti nás nutí zvedat obočí. Přestože od roku 2012 podíl kuřáků v nejmladší věkové kategorii neustále klesá, stále hovoříme 25 %.

Hrozba pro veřejné zdraví

Z průzkumů jasně vyplývají dva závěry – ačkoli se podíl kuřáků v populaci postupně snižuje, celkový přístup Čechů k tabáku a alkoholu se celé roky opravdu významným způsobem nelepší. Zároveň znovu vidíme úzkou souvislost mezi pitím alkoholu a kouření tabáku. Zdravotní rizika současného užívání tabáku a alkoholu se přitom v organismu násobí. Takovéto chování má samozřejmě negativní zdravotní, sociální i ekonomické dopady. Začíná být jasné, že cesta ke zlepšení vyžaduje soustavnou práci především v oblasti prevence a zvyšování informovanosti každého člověka o tom, jak zásadně si může poškodit zdraví.

Ačkoli veřejnost pravidelně slýchá a kuřáci se dočtou i na obalech výrobků, že kouření zabíjí, způsobuje rakovinu i další závažná onemocnění, například kardiovaskulárního systému, někteří lidé jako by odmítali tato fakta vnímat. I podle Světové zdravotnické organizace je přitom tabáková epidemie jednou z největších hrozeb pro veřejné zdraví, kterým kdy svět čelil. Tabák každoročně zabije více než 8 milionů lidí. Více než 7 milionů z těchto úmrtí je důsledkem přímého užívání tabáku, zatímco přibližně 1,2 milionu je důsledkem vystavení nekuřáků pasivnímu kouření. Alkohol je pak po kouření označován odborníky jako druhý nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik rakoviny.

Kouří i mladší než patnáctiletí

Jako varující se jeví i údaj, který ukazuje, že z pravidelných kuřáků začalo 8,2 % kouřit už před 15. rokem věku. Podle posledních výsledků mezinárodní studie GYTS z roku 2016 má zkušenost s kouřením tabákových výrobků 54 % dětí mezi 13 a 15 lety. Z toho 11,3 % uvádí, že kouří denně.

Vliv kouření
na zdraví teenagerů

Na mladý organismus, který je stále ve vývoji, má kouření ještě závažnější vliv než u dospělých. Dokonce již 5 krabiček cigaret může u teenagerů způsobit závislost.
Podle Státního zdravotnického úřadu i méně intenzivní kouření u dětí a mladistvých negativně ovlivňuje zdraví.

  • významně snižuje imunitu,
  • snižuje obsah kyslíku v krvi,
  • způsobuje častější respirační onemocnění,
  • zvyšuje riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárních chorob,
  • zvyšuje krevní tlak již v mladém věku,
  • podepisuje se na větší únavě dětí,
  • zapříčiňuje pokles jejich výkonu
  • a častější bolesti hlavy.

Nezletilým kuřákům se také rychleji kazí zuby, způsobuje jim nepříjemný zápach z úst nebo předčasné stárnutí pleti.