Generace 3K

Generace 3K je generace třetího tisíciletí. Je to generace současných dětí a teenagerů, často označovaná jako generace Z, následovaná generací Alfa.

Charakteristické rysy generace 3K:

Digitální generace

První generace, která se narodila do digitální doby a denně tráví hodiny online, ať už na mobilu, počítači či tabletu.

Podnikaví

Touží po nezávislosti a svobodném pracovním prostředí. Mnozí chtějí někdy v budoucnu rozjet svůj vlastní byznys.

Pracují na sobě

Chtějí se učit nové věci, chtějí úspěch, jsou ochotni věnovat čas a energii cestě k úspěchu. Rádi sledují motivační videa a čtou motivační knihy, i když ty významně méně.

Více multitask

Umí pracovat na více úkolech najednou, dokonce sledovat více obrazovek najednou. Možná méně rozumějí delším psaným textům, ale o to více symbolům, významovým zkratkám, komplexnějším memům.

Technicky zdatní

Výborně ovládají nové technologie a rychle se adaptují na novinky. A právě technologie u nich posilují pocit, že všechno je možné a všechno lze.

Slušnější

Vědci zjistili, že tato generace je v jistém smyslu méně vulgární. Jsou celkově slušnější a jemnější než jejich předchůdci, kteří pubertu zažívali v divokých 90. letech.

Citlivější a komunikativnější

Se současnými teenagery a mladými se dobře pracuje. Jsou velmi společenští a komunikativní. Přestože se dospělým mohou zdát roztěkaní a zpomalení, jsou vnímaví a citliví.

Méně soustředění

V práci na sobě a dosahování cílů jim brání nedostatek soustředění, udržení pozornosti a kontinuální cílevědomost. Zčásti za to mohou sociální sítě a hektičtější životní styl, který si vybírá svou daň v podobě nabouraného biorytmu, problémy se spánkem, soustředěním a úzkostmi.

Depresivnější

Přestože je prokázán fakt zvýšeného sklonu této generace k depresím a úzkostem s častým výskytem klinických duševních problémů a poruch, touží po pozitivitě a chtějí na svém štěstí pracovat.

Filantropové

Chtějí dělat dobro. Většina z nich se při výběru svého zaměstnavatele rozhoduje podle toho, jak zodpovědně a udržitelně se chová vůči okolí a společnosti.

Ptali jsme se našich středoškoláků. Jací jsou?

(zdroj: průzkum agentury MNForce – 500 respondentů ve věku 16-20 let)

  • téměř tři čtvrtiny studentů se považují za šťastné, i když mají určité problémy,
  • nejvíce je trápí nejasná budoucnost, peníze, nedostatečná sebedůvěra, nebo také nuda a vlastní duševní problémy,
  • naopak, šťastnými je dělají přátelé a parta, hudba, koníčky, dobré jídlo a spousta spánku,
  • jejich největšími zlozvyky jsou lenost a přílišné trávení času na mobilu,
  • chtějí mít zaměstnání, které je baví a více než čtvrtina z nich chce podnikat,
  • zajímají je zejména témata související s cestováním, hudbou, zdravým životním stylem, financemi, fashion & beauty a ekologií,
  • ve škole by se chtěli učit více o financích, jak začít podnikat, jak pečovat o své fyzické a duševní zdraví, o sebelásce, o zvládání emocí, sexuální výchově, kritickém myšlení, zdravé výživě či ekologii,
  • největší vliv na ně mají stále rodiče, v těsném závěsu pak přátelé a lidé, kteří v životě něčeho dosáhli.

Projekt H3KNISE vychází z charakteristik a informací o generaci 3K.
Je postaven na principech nacházení vnitřní motivace, díky které nemají mladiství tendence uchylovat se k závislostem, ale naopak mají zájem na tom, aby svůj život posouvali dál k lepšímu.

O H3KNISE

Poznejte
lektory